Karta informacyjna 333/2016

  • Nr karty/rok 333/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja - wygaszenie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Decyzja wygaszająca zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji produkcji sody kaustycznej zlokalizowanej przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku, należącej do ANWIL S.A.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wygaszenie zezwolenia na emisję dwutlenku węgla dla ww. instalacji.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa kujawsko-pomorska, miasto Włocławek
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7225.10.2016
  • Dokument wytworzył ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
  • Data dokumentu 16.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.08.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 225/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.09.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian