Karta informacyjna 335/2016

  • Nr karty/rok 335/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Zakładu do rowu melioracyjnego (ziemi) wylotem zlokalizowanym na działce nr 8 obręb ewid. 0004 m. Inowrocław
  • Obszar, którego dokument dotyczy Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.141.2016
  • Dokument wytworzył INOFAMA S.A., ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław
  • Data dokumentu 09.09.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 13.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158, 56 621 58 75
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.09.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian