Karta informacyjna 336/2016

  • Nr karty/rok 336/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do chowu trzody chlewnej w ilości przekraczającej 210 DJP, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym nr 83/1 w miejscowości Mościska, gmina Skrwilno, powiat rypiński.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa kujawsko-pomorska
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7221.9.2016
  • Dokument wytworzył Wnioskodawca
  • Data dokumentu 19.07.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.09.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian