Karta informacyjna 338/2016

  • Nr karty/rok 338/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów nad rzeką Notecią w km 277+800 i Starą Notecią w km 6+543 oraz na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na terenie następujących działek: 76/2, 76/1, 52, 51 obręb Ludzisko; 89, 90 obręb Sielec; 9/7, 9/6, 1 obręb Węgierce; 102/1, 101, 96/2, 89/1, 87/2 obręb Gorzany.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gminy: Pakość, Janikowo Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.46.2017
  • Dokument wytworzył Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
  • Data dokumentu 24.05.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 25.05.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.06.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian