Karta Informacyjna 340/2017

  • Nr karty/rok 340/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 233 (obręb 5) przy ul. Reja 44, 1 (obręb 6) przy ul. Gagarina, 234/7 (obręb 5) przy ul. Broniewskiego, 220/1 (obręb 3) przy ul. Kołłątaja 17-19, 673 (obręb 67) przy ul. Okólnej/Telimeny, 98 (obręb 73) przy ul. Łódzkiej, 790 (obręb 66) przy ul. Włocławskiej 86, 35/55 (obręb 58) przy ul. Szosa Lubicka w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.34.2017
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 29.05.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.06.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian