Karta informacyjna 342/2021. Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/3/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego Wojskowym Zakładom Lotniczym Nr 2 S.A., ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz w związku z eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej przy ul. Szubińskiej 107 w Bydgoszczy.

  • Nr karty/rok 342/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/3/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego Wojskowym Zakładom Lotniczym Nr 2 S.A., ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz w związku z eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej przy ul. Szubińskiej 107 w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, pow. m. Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.1.21.2016.SN
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 17.05.2021
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 17.05.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/wojskowe-zaklady-lotnicze-nr-2-s-a-ul-szubinska-107-85-915-bydgoszcz/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 76/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.06.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian