Karta Informacyjna 344/2017

  • Nr karty/rok 344/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 61 i 62 (obręb 18) przy ul. Wały gen. Sikorskiego, 312 (obręb 10) przy ul. Legionów, 227 (obręb 5) przy ul. Reja, 102 (obręb 55) przy ul. Sobieskiego, 138 (obręb 11) przy ul. Chrobrego, 788 (obręb 10) przy ul. Odrodzenia w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.35.2017
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Toruń, Wydział Środowiska i Zieleni, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 05.06.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.06.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian