Karta informacyjna 347/2016

  • Nr karty/rok 347/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji produkcji kwasu tereftalowego PTA zlokalizowanej we Włocławku przy ulicy Krzywa Góra 13, 15 i 17, należącej do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na emisję dwutlenku węgla dla ww. instalacji.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa miasto Włocławek
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7225.23.2016
  • Dokument wytworzył PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock
  • Data dokumentu 06.09.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.10.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian