Karta Informacyjna 347/2017

  • Nr karty/rok 347/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu sektorów nr 1 i 2 kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 31/1 i 32 obręb Osnowo w miejscowości Osnowo do ziemi.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Osnowo Gmina Chełmno Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.51.2017
  • Dokument wytworzył Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno
  • Data dokumentu 26.05.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.05.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.06.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian