Karta informacyjna 350/2018

  • Nr karty/rok 350/2018
  • Rodzaj dokumentu Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem
  • Temat dokumentu Ochrona przed hałasem
  • Nazwa dokumentu Opracowanie projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65+789 (granica województwa pomorskiego) do km 151+900 (węzeł Czerniewice)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ochrona przed hałasem
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.721.1.2018
  • Dokument wytworzył Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 10.04.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń ul. Targowa 13/15, pok.213, tel. 566215810
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/projektu-dokumentu-pn-program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-terenow-poza-aglomeracjami-polozonych-wzdluz-autostrady-a1-od-km-65-789-granica-wojewodztwa-pomorskiego-do-km-151-900/
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.04.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian