Karta informacyjna 35/2018

  • Nr karty/rok 35/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja zmniejszająca odroczoną opłatę podwyższoną za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza bez wymaganego pozwolenia dla instalacji energetycznej w kompleksie wojskowym w Toruniu, w okresie od 01.01.2016 do 08.11.2016 dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Gazy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz - miasto; m. Bydgoszcz; kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-K.7252.2.6.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska
  • Data dokumentu 20.12.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 21.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń nr tel. 784 994 165; e-mail: sg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak odnośnika
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak zastrzeżeń
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian