Karta informacyjna 353/2020

  • Nr karty/rok 353/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach nr 137, obręb 162 i nr 218/6, obręb 163 w Grudziądzu.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Grudziądz, Gmina Miasta Grudziądz , Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.2.28.2020
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
  • Data dokumentu 27.05.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.06.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian