Karta Informacyjna 359/2017

  • Nr karty/rok 359/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2013 r., znak: ŚG-I.7243.16.2013.TW, pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów wydanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „CORIMP” Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, w związku z prowadzeniem instalacji do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.15.2017/MB
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 24.05.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.05.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.06.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian