Karta Informacyjna 360/2016

  • Nr karty/rok 360/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego.
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Gospodarka odpadami Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek Pana Bartosza Woźniaka, Samszyce 26, 88-220 Osięciny o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Samszyce, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Gospodarka wodno-ściekowa
   Emisje do powietrza
   Gospodarka odpadami
   Emisja hałasu
   Inne
  • Obszar, którego dokument dotyczy Samszyce, gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.2.23.2016
  • Dokument wytworzył PU - EKOMARKA
  • Data dokumentu 13.10.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 30.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska Toruń, ul. Targowa 13/15, pokój nr 115, tel. 56 621 58 72
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.10.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian