Karta Informacyjna 363/2017

  • Nr karty/rok 363/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o. o., ul. Polna 87, 87-710 Służewo na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.10.2017/MB
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 01.06.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 01.06.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.06.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian