Karta informacyjna 364/2020

  • Nr karty/rok 364/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 października 2008 r, znak: OS.7626-13/8/2008 ze zm., na eksploatację instalacji do odzysku (suszenia) odpadów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego metodą R14, zlokalizowanej na działkach 283/5, 283/6 obręb Skępsk, gm. Golub-Dobrzyń.
  • Obszar, którego dokument dotyczy obręb Skępsk, gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.16.2020
  • Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe HETMAN Sp. z o. o. Florianów 24, 99-311 Bedlno
  • Data dokumentu 06.03.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 214, tel. 56 621 58 88
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.06.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian