Karta informacyjna 365/2016

  • Nr karty/rok 365/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Pana Cezarego Ihnatowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDS.HANDL.USŁUG. "AUTO-CZAR" CEZARY TOMASZ IHNATOWICZ, Wielowieś 2A, 88-140 Gniewkowo na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o. o. w Gniewkowie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów i punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w miejscowości Wielowieś, na działce o nr ewid. 164/25.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Wielowieś, gmina Gniewkowo, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.122.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 31.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 13.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 249/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.10.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian