Karta informacyjna 365/2020

  • Nr karty/rok 365/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.12.2014 r., znak: ŚG-II.7243.1.2014, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.9.2018.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, gm. Toruń, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.6.2020
  • Dokument wytworzył Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
  • Data dokumentu 14.02.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.04.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. (56) 621 58 59
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.06.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian