Karta Informacyjna 366/2016

  • Nr karty/rok 366/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2016 r., znak: ŚG-I G.7243.2.13.2016, udzielająca ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne w instalacji wchodzącej w skład Wydziału Gospodarki Wodnej ANWIL S.A., zlokalizowanej na terenie zakładu ANWIL S.A. we Włocławku przy ul. Toruńskiej 270 (działka nr 108) oraz przy ul. Toruńskiej 384 (działka nr 16).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.13.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 09.09.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117, tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.10.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian