Karta informacyjna 366/2020

  • Nr karty/rok 366/2020
  • Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
  • Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
  • Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo eksploatowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Konstancinie-Jeziorna
  • Obszar, którego dokument dotyczy Miasto Bydgoszcz, Miasto Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie Gminy: Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie Gmina Zławieś Wielka, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie Gminy: Unisław, Kijewo Królewskie, Papowo Biskupie, Lisewo, powiat chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie Gmina Płużnica, powiat wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie Gmina Grudziądz, powiat grudziądzki, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7224.1.2020
  • Dokument wytworzył PILE ELBUD S.A., ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
  • Data dokumentu 01.06.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, tel. 56 621 85 71, e-mail: sg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/informacja-dotyczaca-zgloszenia-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne-linia-elektroenergetyczna-400-kv-jasiniec-grudziadz-wegrowo-polskie-sieci-elektroenergetyczne-s-a-ul-wars/
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.06.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian