Karta informacyjna 367/2020

  • Nr karty/rok 367/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 85, 84/5, 84/1, obręb 0115 przy ulicy Żeglarskiej w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, Gmina Miasto Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.4.24.2020
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 22.05.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.05.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 340/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.06.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian