Karta Informacyjna 368/2017

  • Nr karty/rok 368/2017
  • Rodzaj dokumentu Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki zlokalizowanej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 222 w Toruniu należącej do Solvay Silicas Poland Sp. z o.o.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Miasto Włocławek
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7225.24.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 24.05.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.05.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 348/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.06.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian