Karta informacyjna 370/2016

  • Nr karty/rok 370/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja dla Gdańsk Transport Company S. A., ul. Powstańców Warszawy 18, 81-718 Sopot na odprowadzanie mieszaniny oczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych z Obwodu Utrzymania Autostrady „Nowe Marzy” autostrady A1 do istniejącego kanału deszczowego, a następnie wylotem do Strugi Mniszek, sekcja 6, Warlubie – Nowe Marzy (w km 75 + 000 -
   89 + 450).
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie, gmina Dragacz
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.9.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 30.03.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 31.03.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 46/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.10.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian