Karta informacyjna 371/2016

  • Nr karty/rok 371/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna na wykonanie przekroczeń elektroenergetyczną dwutorową linią napowietrzną 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (teren województwa kujawsko-pomorskiego).
  • Obszar, którego dokument dotyczy gminy: Nakło nad Notecią, Białe Błota, Sicienko, Sadki; województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.130.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 16.09.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 20.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 279/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.10.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian