Karta Informacyjna 371/2017

  • Nr karty/rok 371/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek ECORDIS Łukasz Kordas, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji do regeneracji rozpuszczalników organicznych w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65, na terenie działki o nr ewid. 7/273, obręb 0132.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie i przetwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.14.2017
  • Dokument wytworzył Damian Bębnista EkoPolska Mojzesowicz Sp. k., Gogolinek 22, 86-011 Wtelno
  • Data dokumentu 01.03.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 30.05.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.06.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian