Karta Informacyjna 371/2018

  • Nr karty/rok 371/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji sektorowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Nomet przy ulicy Kanałowej 40-42 w Toruniu.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Miasto Toruń
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7221.9.2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 01.03.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 01.03.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 546/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.04.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian