Karta informacyjna 373/2016

  • Nr karty/rok 373/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy na wykonanie przebudowy rowów drogowych poprzez zmianę nachylenia skarp znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr 3374/17, 273/10, 273/11, 55/14, 55/31, obręb Otłoczyn, Białe Błota, gmina Aleksandrów Kujawski w związku z realizacją inwestycji pn. „Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń-Stryków: Odcinek I Czerniewice – Odolin od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolin – Brzezie od km 163+300 do km 186+366”.
  • Obszar, którego dokument dotyczy gmina Aleksandrów Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.118.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 23.09.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 28.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 291/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.10.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian