Karta Informacyjna 373/2017

  • Nr karty/rok 373/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2017 r., znak: ŚG-I-G.7241.6.2017/MB, zezwalająca na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szerzawy, gm. Mogilno, wydana dla Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. W. Witosa 6, 88-300 Mogilno.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Szerzawy, gm. Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.6.2017/MB
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 19.05.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.05.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.06.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian