Karta informacyjna 377/2016

  • Nr karty/rok 377/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja administracyjna, zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, Ochrona wód, Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami, Ochrona przed hałasem, Inne
  • Nazwa dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego z dnia 26 lutego 2016 roku, ostatecznej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak ŚG-IV.7222.15.2015.AMK, wydanej w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji sody i produktów sodopochodnych zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY w Inowrocławiu.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności
  • Obszar, którego dokument dotyczy Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.1.17.2016.AMK
  • Dokument wytworzył CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-100 Inowrocław
  • Data dokumentu 28.09.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 28.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, tel. 668 514 133
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 310/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.10.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian