Karta informacyjna 379/2017

  • Nr karty/rok 379/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb fermy w Kościelcu, ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 257/1, obręb ewid. 0005
  • Obszar, którego dokument dotyczy Kościelec, gm. Pakość, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.20.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 26.04.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.04.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158, 56 621 58 75
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 166/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.06.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian