Karta informacyjna 380/2018

  • Nr karty/rok 380/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Istotna zmiana funkcjonowania instalacji powodująca znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 25 marca 2014 roku, znak:ŚG-IV.7222.7.2013.AK i zmienionej decyzją z dnia 18 lutego 2016 roku, znak: Ś-IV.7222.88.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacj isłużącej do chowu drobiu- brojlera kurzego w miejscowości Zdzisławin w gminie IzbicaKujawska (gospodarka wodno–ściekowa, emisja do powietrza, gospodarka odpadami, emisja hałasu, inne)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Zdzisławin, gmina Izbica Kujawska, pow. włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.10.2017
  • Dokument wytworzył Wnioskodawca
  • Data dokumentu 27.11.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Biechiego 2, 87-800 Włocławek, pokój 15, tel. 54/235 67 32
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.04.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian