Karta informacyjna 387/2016

  • Nr karty/rok 387/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2016 roku, znak ŚG-I-W.7222.3.2016.SN, tj. zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego "HANZA" Sp. z o. o. w związku z eksploatacją instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej, tj. instalacji do produkcji wodorosiarczynu sodowego i siarczynu sodowego, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6h.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.3.2016.SN
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 18.10.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.10.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 214, tel. 784 952 044
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 94/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.11.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian