Karta informacyjna 388/2016

  • Nr karty/rok 388/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni nr 2, zlokalizowanej na terenie Odlewni Żeliwa na działce nr 168/6 obręb ewidencyjny Lisie Kąty.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Lisie Kąty, gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.139.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 12.10.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.10.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 314/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.11.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian