Karta informacyjna 390/2016

  • Nr karty/rok 390/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie zakładu należącego do STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudze
  • Obszar, którego dokument dotyczy Jezuicka Struga, gm. Rojewo, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.84.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 16.09.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 201/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.11.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian