Karta informacyjna 394/2018

  • Nr karty/rok 394/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.3.2018, zmieniająca w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2015 r., znak: ŚG-II.7221.1.2014, udzielającą Panu Edwardowi Chmarze, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Samochodowy Edward Chmara, ul. Szkolna 7, 89-511 Cekcyn, NIP 561-100-21-89, REGON 090567538, pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów w Cekcynie przy ul. Ogrodowej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 837/4, 837/5, 837/10.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Cekcyn, powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.1.3.2018
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 23.04.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 23.04.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 56 621 58 59
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.05.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian