Karta informacyjna 405/2019

  • Nr karty/rok 405/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja - zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.05.2016 r., znak: ŚG-IV.7222.22.2014.SN, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych organicznych substancji chemicznych – tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie, zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Duninowskiej
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejsc. Włocławek, gm. M. Włocławek, pow. M. Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.17.2018
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 07.06.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.06.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 214)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1057/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian