Karta informacyjna 41/2016

  • Nr karty/rok 41/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji chowu indyków zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych: 127/4, 130/2, 131/3 i 131/4 w Kruszy Podlotowej 18, gmina Inowrocław
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa kujawsko-pomorska
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7221.7.2015
  • Dokument wytworzył Wnioskodawca
  • Data dokumentu 27.11.2015
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.11.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.01.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian