Karta informacyjna 4/2016

  • Nr karty/rok 4/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza,
   Ochrona wód,
   Ochrona przed hałasem,
   Ochrona przed polami elektromagnetycznymi,
   Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Zmiana decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 31 maja 2012 r., znak: OS.6237.1.2012.MS, wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bierzgłowo, gm. Łubianka.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bierzgłowo, gmina Łubianka, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.40.2015/MB
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 18.12.2015
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.12.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114., tel. 668 409 907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.01.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian