Karta informacyjna 424/2019

  • Nr karty/rok 424/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek ozmianę pozwolenia zintegrowanegona podstawie art. 215 ust. 4 pkt 2 Poś
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2czerwca 2015r., znak: ŚG-IV.7222.1.2015.AJ na eksploatację instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych zwaną Oczyszczalnią Ścieków Przemysłowych ANWIL S.A
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejsc.Włocławek,gminaM.Włocławek,powiatM.Włocławek,województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.2.2019
  • Dokument wytworzył ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
  • Data dokumentu 04.03.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.06.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian