Karta informacyjna 425/2019

  • Nr karty/rok 425/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, Ochrona wód, Ochrona powierzchni ziemi, Ochrona przed hałasem, Ochrona przed polami elektromagnetycznym, Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 r., znak: ŚG-I-G.7241.15.2018/MB, zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Tuszynki, gm. Bukowiec, wydanej Gminie Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Tuszynki, gm. Bukowiec, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.10.2019/MB
  • Dokument wytworzył GminaBukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec
  • Data dokumentu 17.06.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.06.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.06.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian