Karta informacyjna 431/2020

  • Nr karty/rok 431/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, Ochrona wód, Ochrona powierzchni ziemi, Ochrona przed hałasem, Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bławaty, gm. Strzelno dla konsorcjum firm: RDF Sp. z o. o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka, MPK Pure Home Sp. z o. o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka, Firma Handlowo-Usługowa ITC – Angelika Jabłońska, Baruchowo 8A, 87-821 Baruchowo.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bławaty, gm. Strzelno, woj. kujawsko-pomorski
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.4.2020/MB
  • Dokument wytworzył Konsorcjum firm: RDF Sp. z o. o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka, MPK Pure Home Sp. z o. o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka, Firma Handlowo-Usługowa ITC – Angelika Jabłońska, Baruchowo 8A, 87-821 Baruchowo.
  • Data dokumentu 31.03.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 03.04.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.07.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian