Karta informacyjna 450/2019

  • Nr karty/rok 450/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Soplicy (dz. nr 648 obręb 67), ul. Polskiego Czerwonego Krzyża (dz. nr 781 obręb 10), ul. Grunwaldzka (dz. nr 46/2 obręb 2), ul. Plebiscytowa (dz. nr 292 obręb 74), ul. Legionów (dz. nr 569 obręb 37) w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.64.2019
  • Dokument wytworzył Urząd Miasta Torunia Wydział Środowiska i Zieleni, ul. Wały gen. Sikorskiego 12,87-100 Toruń
  • Data dokumentu 19.06.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian