Karta Informacyjna 45/2017

  • Nr karty/rok 45/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów i inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2009 roku, znak: ŚG.I.mc.760-1/42/08 ze zm. dla GOTEC POLSKA Sp. z o. o., Komorniki, ul. Polna 7, 55-300 Środa Śląska, w związku z eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie oraz instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanych w Zakładzie w Jastrzębiu, Jastrzębie 1A, 87-322 Jastrzębie.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Jastrzębie, gm. Bartniczka, pow. brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.7.2016.SN
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 18.01.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.01.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 214, tel. 784 952 044, 56 62 15 841
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 241/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.02.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian