Karta informacyjna 455/2019

  • Nr karty/rok 455/2019
  • Rodzaj dokumentu niosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosekpani Magdaleny Kotas, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. ARTZŁOM Magdalena Kotas, Chróstowo 28, 88-133 Dąbrowa Biskupiaowydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania opadów w m. Chlewiska (działka o nr. ewid. 6/8), gm. Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie
  • Obszar, którego dokument dotyczy Chlewiska, gm. Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.1.10.2018
  • Dokument wytworzył Magdalena Kotas P.P.H.U. ARTZŁOM Magdalena Kotas
  • Data dokumentu 26.07.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.07.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian