Karta Informacyjna 460/2018

  • Nr karty/rok 460/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów i inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – istotna zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Istotna zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2007 roku, znak: WSiR-III-JK/6618/17/06, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku, znak: ŚG.I.mc.760-1/16/08 oraz z dnia 19 grudnia 2014 roku, znak: ŚG-IV.7222.41.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego zlokalizowanej w miejscowości Solec Kujawski przy ul. Powstańców 19
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.17.2015.AK
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 30.04.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 30.04.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska Włocławek, ul. Bechiego 2, pokój nr 14B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 50/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.06.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian