Karta informacyjna 467/2019

  • Nr karty/rok 467/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji sektorowych, usytuowanych na terenie GAMET S.A. przy ulicy Chrzanowskiego 33 w Toruniu
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Obszar, którego dokument dotyczy Miasto Toruń
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7221.3.2019
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 21.06.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 21.06.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 379/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian