Karta Informacyjna 471/2016

  • Nr karty/rok 471/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach nr 259/5 obręb 46, 88/2 obręb 2, 177/2 i 39 obręb 54, 24 obręb 61 i 131 obręb 42 przy ul. Chrzanowskiego /Na Zapleczu, Św. Józefa, Przelot, Działowa, Gaikowa i Ceramiczna w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.12.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Miasta Torunia Wydział Środowiska i Zieleni, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 15.02.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 602/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.11.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian