Karta Informacyjna 472/2016

  • Nr karty/rok 472/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 92/4, 92/5, 91/6, 91/7, 92/7, 92/2, 91/8 i 91/4 przy ul. Grunwaldzkiej 25b i 31 w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.13.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Miasta Torunia Wydział Środowiska i Zieleni, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń – Zespół Szkół Samochodowych im. gen.. Józefa Bema w Toruniu
  • Data dokumentu 24.02.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 603/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.11.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian