Karta informacyjna 473/2019

  • Nr karty/rok 473/2019
  • Rodzaj dokumentu Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni zlokalizowanej przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku, należącej do ANWIL S.A.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Miasto Włocławek
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7225.14.2018
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 25.04.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 25.04.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 119/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian