Karta informacyjna 476/2016

  • Nr karty/rok 476/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce nr 23/3 obręb 6, 781 obręb 70, 578 obręb 37 i 347 obręb 8 przy ul. Reja 48-68, Armii Ludowej 62A, Spółdzielczej 3-5 i Konopnickiej 14 w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.17.2016
  • Dokument wytworzył Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Toruń, ul. Grudziądzka 159 B, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 03.03.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 606/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.11.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian